Buy Exclusive commercial Licenses. Choose your 1-hour track(s) and order on the Product Order Form. Each track is unique and sold only one time (exclusive tracks)

2 43२ हर्ट्ज ध्यान संगीत

हिलि Fre फ्रिक्वेन्सी / सोलफेजिओ

उत्पाद अर्डर फाराम
Select an item USD($)

प्रत्येक अर्डर तपाईंको विवरणहरू (PDF ढाँचा) को साथ लिखित विशेष वाणिज्य इजाजत पत्र सम्झौता प्रदान गरीन्छ।

तपाईंको अर्डर लागि धन्यवाद

बिनौरल बिट्स / आईसक्रोनिक टोनहरू

दीप ध्यान संगीत

Shamanic ड्रम / आदिवासी

Shamanic ड्रम / आदिवासी

Click on the PDF for more info

on the Planet frequencies

भर्खरका ट्र्याकहरू